Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ & PTNT HẢI DƯƠNG

HAI DUONG-RURAL DEVELOPMENT & DIKE STONE CONSTRUCTION JOINT – STOCK COMPANY

(HAI DUONG RUDICO)

Địa chỉ trụ sở chính:

Số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 – 853.830            Fax: 02203 – 852.653

Email: [email protected]