Tin tức

[25/04/2017] Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX 2017-2019 Công ty CPXD Đê kè & PTNT Hải Dương

[15/06/2016] Lễ trao giải TOP 100 Doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc ASIAN 2016 tại Bangkok – Thái Lan

[15/10/2015] Công ty CPXD Đê kè & PTNT Hải Dương: Những đột phá thành công sau cổ phần hóa