Posted on

[15/06/2016] Lễ trao giải TOP 100 Doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc ASIAN 2016 tại Bangkok – Thái Lan

Chủ tịch HĐQT Trần Văn Lãng – Công ty CPXD Đê kè và PTNT Hải Dương vinh dự nhận giải thưởng TOP 100 Doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc ASIAN 2016. Lễ trao giải ngày 15/06/2016 tại Bangkok – Thái Lan

Công ty CPXD Đê kè và PTNT Hải Dương vinh dự nhận giải thưởng …

Công ty CPXD Đê kè và PTNT Hải Dương vinh dự nhận giải thưởng TOP 100 Doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc ASIAN 2016<3 Chủ tịch Trần Văn Lãng vinh dự nhận giải thưởng trong lễ trao giải ngày 15/06/2016 tại Bangkok- Thái Lan

Người đăng: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Đê Kè và PTNT Hải Duơng vào 20 Tháng 6 2016


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *