Posted on

Hồ chứa nước Thanh Long

Công trình được thi công tại Xã An Hảo – Huyện Tinh Biên – Tỉnh An Giang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *