Posted on

Một trong những đơn vị chủ lực ngành xây dựng Hải Dương

Công ty CP Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương tiền thân là Xí nghiệp gia cố Đê và Xí nghiệp kè thuộc Sở Thuỷ Lợi Hải Hư­ng. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1979. Nhiệm vụ chính ban đầu của đơn vị là thi công xây dựng hệ thống kè mỏ hàn Nghi Xuyên và Phú Hùng Cường thuộc hệ thống đê tả sông Hồng; Khoan phụt vữa gia cố đê, thi công các công trình cống dưới đê phục vụ cho công tác xây dựng, tu bổ, tăng cường chất lượng đê điều. Đến năm 1992 sáp nhập thành Công ty Xây dựng Đê kè Hải Dương theo Quyết định số 925/QĐUB ngày 17/11/1992 UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước.

Tháng 09/2004, thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện quyết định số 3550/ QĐ- UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Công ty xây dựng đê kè Hải Dương đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương. Công ty là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về tài chính, có con dấu riêng, có tài khoản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Dương, có điều lệ quản lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công ty CP Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương là một trong những đơn vị chủ lực chuyên ngành xây dựng, chuyên thi công các công trình thuỷ lợi lớn có kỹ thuật phức tạp trên địa bàn toàn quốc với chất lượng kỹ mỹ thuật tốt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời gian thi công.

Đi đôi với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn tham gia vào các phong trào từ thiện do địa phương phát động bằng việc đóng góp nhiều tỷ đồng vào các quỹ từ thiện, công ích, quỹ chất độc da cam, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa…Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều năm liền Công ty đã được các bộ ngành trung ương và địa phương vinh danh với nhiều phần thưởng cao quý.

P.N – VCCINews