Posted on

Năm 2013, doanh thu Công ty Cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn đạt 460 tỷ đồng

Nộp ngân sách Nhà nước 45 tỷ đồng và thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động đạt 8,7 triệu đồng, tăng 4 trăm ngàn đồng so với năm 2012.

Năm 2013 vừa qua, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự năng động và nhạy bén, kết hợp với uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình trọng điểm phòng, chống lũ bão; Cùng với việc thi công các công trình trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động thi công xây dựng một số công trình trọng điểm phòng chống lũ bão ở các tỉnh thành trong cả nước, như các kè Ngô Xá và Nội Lang tỉnh Thái Bình; 68 cống ngăn mặn và kè Vĩnh Xuyên tỉnh An Giang; kè An Hiệp chống sạt lở ở huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp và một phần đê sông Sài Gòn chống ngập úng do thủy triều thuộc huyện Củ Chi và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, doanh thu trong năm qua của công ty trong năm 2013 vừa qua đạt 460 tỷ đồng, tăng 88 tỷ đồng so với năm 2012.

Năm 2014 này, Công ty Cổ phần Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương tiếp tục thi công các hạng mục công trình theo các hợp đồng đã ký kết trong năm 2013 và công trình chuyển tiếp sang từ năm 2012, với tổng giá trị khoảng 650 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng về doanh thu so với năm 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *